Strona Główna

2019-02-12  
Konkurs na stanowisko do spraw ksiegowości

Wójt Gminy Wilga ogłasza konkurs na stanowisko do spraw księgowości.
Ogłoszenie o konkursie


2019-01-31  
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w gminie Wilga.

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


2019-01-31  
Wybory Sołtysów w Gminie Wilga

Wójt Gminy Wilga zarządza wybory organów wykonawczych sołectw Gminy Wilga tj. sołtysów i rad sołeckich.
Poniżej znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Wilga Nr 7/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku wraz z harmonogramem przeprowadzenia wyborów.

Zarządzenie wraz z harmonogramem


2018-12-27  
Harmonogram szczepienia psów p. wściekliźnie w 2019 r.

Harmonogram na 2019 r.


2018-12-27  
Zbiorowe odprowadzanie ścieków - tymczasowa taryfa

Decyzją WA.RET.070.1.120.4.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ZBiEUWK Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem, orzeka o określeniu taryfy tymczasowej dla Gminy Wilga dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków.

Cena ścieków wynosi 4,56 zł (netto) za 1 m3 w okresie od 1 miesiąca do czasu zatwierdzenia nowej taryfy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna grupa taryfowa dla wszystkich odbiorców usług - dotyczy odprowadzania ścieków socjalno - bytowych, poprodukcyjnych i odprowadzania ścieków z obiektów działalności usługowej i handlowej.

Rozliczenie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków następuje na podstawie określonych w taryfie cen podanych dla 1 m3 odprowadzanych ścieków, które odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za ilość odprowadzanych ścieków przez odbiorcę usług, w podanym okresie rozliczeniowym.


2018-12-20  
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w spr. ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie podaje do wiadomości, że z dn. 19 grudnia 2018r. na mocy decyzji Komisji (UE) 2018/2015 z dn. 17.12.2018r zmieniającej Decyzję Komisji 2014/709 teren gmin Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Pilawa, Parysów...


czytaj całość »

2018-12-13  
Koła Gospodyń Wiejskich w naszym powiecie!

Zapraszamy na niedzielne spotkanie informacyjne dot. KGW, które odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 16:00 w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Miętnem, którego uczestnikiem będzie Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak.

Plakat - spotkanie


2018-12-13  
ZAKOŃCZENIE II ETAPU PRZEBUDOWY DROGI W NOWYM ŻABIEŃCU

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2018r. zakończony został II etap zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec", objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Długość przebudowanej drogi wynosi 2104,14 mb.

PROW na lata 2014-2020


KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY WILGA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wilga z siedzibą w Wildze, reprezentowana przez Wójta Gminy:

adres: ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga
telefon: 25 685 30 70
e-mail: urzad@gminawilga.pl


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Jacka Kozińskiego, z którym można skontaktować się:

pisemnie na adres: ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga
poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl


Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa oraz na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, które zawarły z Administratorem stosowne umowy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą do przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wypełnienia obowiązku prawnego.1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  


BiP
Wydarzenia

  Lipiec 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt